Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání je ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Pátek 1. března 2024

9.00 Zahájení odborného programu
MUDr. Jan Hřídel
9.05–10.15 Vybrané kazuistiky z pediatrie
odborný garant MUDr. Jan Hřídel

Kazuistická série dětí s autoimunitní encefalitidou

Voštová B., Točík D.

Od rýmy k levostranné hemiparéze

Voldřichová M.

Ella – od DM 1. typu po domácí parenterální výživu

Kokešová A.

Závažný průběh stafylokokové infekce

Sovová M., Růžička N.

Single port laparoscopic appendectomy v Nemocnici České Budějovice

Dohnal P.
10.45–12.00 Akutní stavy v pediatrii
odborný garant doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Předoperační vyšetření aneb „Co opravdu potřebuji o dítěti vědět“

Čajková P.

Nejrizikovější dětské infekce aneb „Tohle nás na fakultě nenaučili“

Trojánek M.

Jak rozpoznat selhávající životní funkce aneb „Když mám ještě trochu času“

Jonáš J.

Komorbidity, které vedou nejčastěji k přijetí do intenzivní péče aneb „S čerty nejsou žerty“

Mičica S.
13.00–13.50 Aktuality z pediatrie

Infekce v ráně – zbytečná komplikace

Gregora M.

Využitie synergie imunomodulácie a synbiotík v praxi

Kuniaková R., Pinček M.

Equazen – přehled výzkumů a dosavadní výsledky

Šmídmajer K.

Colostrum – koncentrovaná síla protilátek a patentovaná probiotika v praxi pediatra

Vagnerová H.
14.10–15.20 Dětská endokrinologie
odborná garantka doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.

Dítě s cukrovkou v ordinaci PLDD

Romanová M.

Obezita u dětí: od diferenciální diagnostiky k léčbě

Aldhoon Hainerová I.

Edukace zdravého životního stylu v ordinaci PLDD

Veselá L.
15.20–16.10 Dobrá rada do vaší ordinace

Včasná léčba minimalizuje následky – osvětová kampaň pro Scheuermannovu chorobu

Řáha T.

Raná péče – včasná pomoc pro děti a rodiče

Modlitbová M., Doskočilová K.

Jihočeská hospicová péče pro děti

Zýková E.
16.30–18.05 Dětská otorinolaryngologie
odborný garant MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D.

Diagnostika a léčba onemocnění ucha u dětí

Huška M., Doležal J.

Poruchy sluchu v dětském věku a opožděný vývoj řeči

Průša D.

Dětská akutní rinosinusitida a její komplikace

Střihavka P., Kalinová L.

Diferenciální diagnostika dětských tonzilofaryngitid

Albrecht V., Hladíková D.

Poruchy dýchání ve spánku u dětí

Albrecht V., Hladíková D.

Adenotomie, tonzilektomie a tonzilotomie - indikace, provedení a následná péče

Střihavka P., Šulc T.
18.05 Předpokládané zakončení odborného programu prvního dne kongresu

Sobota 2. března 2024

9.00–10.00 Právně správně
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
10.00–10.30 Mezioborová spolupráce I
bude doplněno

I v roce 2024 je covid-19 stále s námi

Chrdle A.

Hidradenitis supurativa: klíč k diagnóze skrytého onemocnění

Arenbergerová M.
(Přednáška podporovaná společností Novartis s. r. o.)
11.00–12.00 Mezioborová spolupráce II

Jak překonat postpandemický imunitní dluh?

Hospodková M.

Systémová enzymoterapie a její využití v praxi

Jedlička P.

Akné v ordinaci praktického lékaře

Janatová H.

Akutní ambulantní uroinfekce

Emmer J.
12.00–12.30 Co všechno v nás žije: lidský mikrobiom a eukaryom
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.
13.00–14.30 Toxikologie
odborný garant doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.

Forenzní a klinická toxikologie v praxi na oddělení toxikologie ÚSLT VFN Praha

Čabala R.

Časté intoxikace rostlinami a houbami u dětí a dospělých. Příznaky, terapie

Klán J.
14.30 Předpokládaný závěr kongresu, losování ankety
menuchevron-down